SSIDD Konferencja 2017 Warszawa, 27 października

SDF 2

Polish (unofficial translations), see also official page SSIDD Conference 2017 Warsaw (English)

Dear friends, we regret to inform you due to the technical circumstances the EVIM and SSIDD events in Poland could went out of our high standards of delivering the meeting formats. Being intended to continue doing things perfect only, we had to cancel the EVIM and SSIDD events in Poland in the current year.

Szanowni Państwo, żałuję, że ze względu na uwarunkowania techniczne, imprezy EVIM i SSIDD w Polsce mogą wyjść poza nasze wysokie standardy dostarczania formatów spotkań. Z zamiarem kontynuowania doskonalych działań musieliśmy anulować wydarzenia EVIM i SSIDD w tym roku.

Registration / Rejestracja

Konferencja SSIDD to wspólna wizja o funkcji mobilności, energii i infrastruktury, we którą pracujemy i w którą żyjemy, żeby akselerować ich aktualizacje i rozwój, co stwarza lepsze warunki dla życia i sukcesu w dziedzinie gospodarki.

 Aktualizowanie rzeczywistości:

Miasto. Architektura. Energia. Infrastruktura… Połączone!”

Głowna uwaga SSIDD konferencji koncentruje się na rozwiązaniu problemu infrastruktury i gospodarki miasta, inwestując w zrównoważony rozwój, przede wzystkim, dużych miast (od B do B ++) w regionach Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Bałtycki i Balkanski, jako miejsca w których konferencja się odbywa.

Głównym celem jest uzyskanie systematycznej wizji i dialogu na temat rozwoju intelektualnej i zrównoważonej infrastruktury, przyspieszającej rozwój platformy w celu omówienia planów, polityk i wymagań, technologii, rynków i projektów.

Konferencja SSIDD ma na celu wdrożenie zaawansowanych technologii, instalację nowoczesnego sprzętu, wymianę zgromadzonych doświadczeń, skutecznych polityk i metod w praktyce.

Format: multidyscyplinarny okrągły stół ekspercki.

Konferencja SSIDD to relacja pomiędzy inwestorami, strukturami, producentami, twórcami, architektami, planistami miasta, inżynierami, dostawcami i instalatorami, programistami i intergatorami systemówymi, do wymiany istniejącej wiedzy i doświadczenia niezbędnego, do wdrożenia i integracji rozwiązań zapewniających zrównoważona infrastrukturę miast i obiektów rozwoju regionu Europy Środkowej.

Konferencja SSIDD 2017 w Warszawie zorganizowana z inicjatywy estońskiej spółki GreenClinicLifeScience oraz jest częścią SSIDD (EVIM  era zrównoważonej infrastruktury – Inteligentnej í Zrównoważonej Infrastruktury) to specjalny program Międzynarodowego Projektu EVIM, zorganizowanego dla krajów Europy Środkowej, EVIM SSIDD dla krajów Europy Środkowej 2017, która ma na celu wsparcie praktycznych wysiłków krajowych i lokalnych społeczności zawodowych w celu wprowadzenia zmian w infrastrukturze poprzez wymianę doświadczeniem i technikami zaawansowanymi.

Agenda (pytania dotyczące planu dnia):

 • Urbanistyka: zrównoważone podejście do planowania terytorium, budowy i funkcji. Różnorodność biologiczna miast i środowiska. Poziom życia i bezpieczeństwo. (SDG 11)
 • Budownictwo: integracja systemu i integralność architektury odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie transportu elektrycznego i rozwiązań cyfrowych (SDG 9)
 • Zasilanie i konsumpcja energii (SDG 7, SDG 13). Zmiany w integracji z siecią konsumentów / sieci energetycznych. Odnawialne źródła energii w warunkach nowego rynku energii elektrycznej. Nowe technologie i metody zarządzania. Technika ta powstaje w procesie konsumpcji.
 • Transport: E-mobilność, wykorzystanie transportu elektrycznego jako transportu publicznego, usług, biznesu i indywidualnie. Lądowanie samochodów elektrycznych. Logistyka. Logistyka służb ratunkowych. Zarządzanie ruchem drogowym. (SDG 9, z SDG 11, SDG 13)
 • Zarządzanie odpadami, kontrola i utylizacja odpadów, rehabilitacja gruntów
 • Cyfryzacja i tryb infrastruktury (SDG 9)
 • Dostępność, usuwanie barier i rozwój kompleksowego podejścia (SDG 8)

 Zobacz szczegóły PROGRAMU tutaj

 Każdy jeden temat dyskusji jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju.

 Kluczowe kwestie:

 • W jaki sposób mieszkańcy miast reagują na duże cele zrównoważonego rozwoju (SDG)? Uwzględniając cel 11: “Zrównoważone miasta i spoleczności”
 • Jak infrastruktura przyczynia się do poprawy praw człowieka i jakości życia?
 • Jakie są obowiązkowe wymagania dotyczące poprawy? Jakie jest pozytywne doświadczenie w rozwiązywaniu?
 • Jak wszystko powinno wyglądać po przejście do zrównoważonej, dostępnej i interaktywnej infrastruktury?
 • W jaki sposób społeczeństwo idzie i jakie konkretne kroki zostaną zrobione? Jak infrastruktura pomoże lepiej wypełniać prawa człowieka?
 • Jakie nowe możliwości będą otwarte?
 • Jak biznes, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne mogą być zaangażowane?
 • Jakie technologie i metody są dostępne do użytku? Jakie są ich zalety i wady?
 • Jak zrównoważone marki (brands) są pomocne przy pozyskiwaniu inwestycji?

EVIM SSIDD tworzy możliwości dla każdej ze stron zaangażowanych w proces rozwoju infrastruktury w każdej branży:

 • Dla zainteresowanych stron – określenie problemów i wymagań
 • Dla twórców polityki, metod i strategii – mieć wyobraźnie dotyczącą najlepszych metod rozwoju infrastruktury
 • Dla naukowców i biznesu – oferowanie ich technologii i produktów, które mogą być odpowiednie do rozwiązywania problemów w najbliższej przyszłości
 • Dla inwestorów – określić perspektywy, ocenić modele biznesowe i bezpośrednio otrzyma ćopinie ekspertów
 • Dla ekspertów – dzielić się swoimi doświadczeniami, uzyskać wysoką jakość profesjonalnej komunikacji i kluczowe kontakte
 • Dla startapów – zaprezentować obecne zmiany w innowacjach rynkowych dla osób podejmujących decyzje

Wydarzenie to ma na celu połączenie sektorów w celu znalezienia rozwiązań, sformułowania propozycji i zainicjowania wspólnych projektów. Dlatego też zwrócona jest duża uwaga na stworzenie środowiska do profesjonalnej komunikacji i komunikacji z uczestnikami, a także z prezentacjami mówców i zaproszonych gości.

Jedyny w swoim rodzaju program oraz format EVIM SSIDD ujawnia jakość negocjacji, które nie miały miejsca wcześniej.

EVIM SSIDD jest organizowany we współpracy z ekspozycją RenexpoPoland, której przestrzeń i odbiorcy są dostępne dla promocji firm uczestniczących w infrastrukturze intelektualnej i zrównoważonej EVIM według warunków specjalnych.

Data: 27 października 2017 roku

Miejsce: EXPO XXI, Prądzinskiego ul 12/14, 01-222 Warszawa, Polska

Organizatorzy:

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Rejestracja wstępna jest obowiązkowa!

 

Strona oficjalna: http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-warsaw/

Photos from recent SSIDD Conference 2017 Kyiv

Registration / Rejestracja