Program Konferencji SSIDD 2017 Warszawa

SDF 2

Registration / Rejestracja

Program jest stale aktualizowany do czasu wydarzenia i jest zawsze publikowany tylko na tej stronie! Zapoznaj się z najnowszymi szczegółami na tej stronie!

Slogan EVIM SSID w 2017:

“Aktualizowanie rzeczywistości:

Miasto. Architektura. Energia. Infrastruktura… Połączone!”

Wspólna dyskusja na temat przyspieszenia rozwoju kompleksu infrastruktury zrównoważonej, w aspektach inteligentnego i zrównoważonego planowania miejskiego i funkcjonalnej architektury budynków, integracji odnawialnych źródeł energii, stymulacji wykorzystania bezemisyjnego transportu i pojazdów z zerową emisją, rozwój infrastruktury dostępności i rozwiązań cyfrowych, tworzący wspólna i cyrkularna gospodarka, dla lepszych miast i sukcesu ekonomicznego.

Posiedzenie stółu okrągłego zawiera wstępne słowo, pytania i odpowiedzi oraz dyskusje.

Keynote Speakers / Główni Mówcy

Dzień pierwszy, Piątek, 27.10.2017

EXPO XXI, ul. 12-14

8.00-8.30 Rejestracja

8.30 Sesja stółu okrągłego: “Zrównoważona infrastruktura: stworzenie szczęśliwego doświadczenia użytkowników, nowych możliwości i sukcesu gospodarczego”.

Wspólny interdyscyplinarny pogląd na infrastrukturę jako zintegrowane środowisko dla życia ludzkiego, rozwoju społeczeństwa i gospodarki: rzeczywistość i perspektywy wzrostu, struktury, strategie. Wspólny i cyrkularny model gospodarki miasta. Zadania, osiągnięcia i doświadczenia zdobyte w Polsce, krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Zrównoważony rozwój infrastruktury: aspekty biznesowe i rynkowe
 • Miasto jako środowisko człowieka i podstawy działalności gospodarczej
 • Zrównoważone urbanistyczne planowanie: infrastruktura że tworzy dla użytkowników szczensliwe doświadczenie i ekonomiczny sukces
 • Zrównoważone budynki: sposobe na realizację nowych projektów i renowacji. Pomysły, metoda i technologia
 • Zrównoważone źródła energii: ganeracijny potencjał miast w systemu energetycznym
 • Zrównoważony transport: mobilność miejska, mędzymięska sieć połączeń, logistyka towarów i odpadów
 • Ogólna dostępność miasta. Wykorzystanie budynków i infrastruktury bez wysiłków

10.30 Krótka przerwa i komunikacja nieformalna

11.00 Sesja stółu okrągłego (ciąg dalszy): “ Aktualizowanie rzeczywistości: środki na rzecz poprawy infrastruktury”.

11.00 Sekcja 1:

Statyczna infrastruktura jako framework:

 • Miasto, budownictwo, dostępność
 • Prawo do bezpiecznych warunków życia i równych szans
 • Środowisko, bioróżnorodność i sieć ekologiczna
 • Sieć drogowa i strefa dla pieszych

12.30 Przerwa na obiad i komunikację nieformalną. Przegląd wystawy

12.30 Sekcja 2:

Aktywna infrastruktura jako funkcja:

 • Zrównoważone wykorzystanie transportu i odnawianie źródła energii
 • Prawa do źródła energii i mobilności
 • Przejście infrastruktury na technologię cyfrową i tryb interaktywny
 • Zarządzanie ruchem drogowym i parking

16.00 SSIDD: Program presentacji startupów

17. 00 Zakończenie spotkania i wyrażanie wdzięczności

Możesz wysłać uwagi i sugestie, aby wziąć udział w poprawie programu poprzez ssidd@evim.live lub tylko w czacie w prawym dolnym rogu tej strony.

Registration / Rejestracja

Photos from recent SSIDD Conference 2017 Kyiv

Registration / Rejestracja