Uczestnictwo w EVIM Central Europe – 2016

Uczestnictwo

wczesna rejestracja / późna rejestracja

(pierwszy termin – do 10 września 2016)

Proszę zarejestrować się poniżej. Jeśli trzeba użyć dowolnej metody płatności w trybie offline, lub jeśli mają Państwo pytań, prosimy o kontakt: info@greenclinicglobal.net

Także, proszę przejrzeć cały tekst poniżej na regulacje i zniżki. Specjalne ceny dyskontowane są przewidziane dla uczestników z Polski, krajów Europy Środkowej i kilka kategorii uczestników. Uczestnictwo misji dyplomatycznych i handlowych jest bezpłatne. Dostęp do strefy wystawowej jest bezpłatny po rejestracji w formie elektronicznej.

 1. Pakiety sponsorski – patrz oferta sponsorska
 2. Partnerstwo – patrz warunki partnerstwa
 3. Uczestnictwo (w całym programie sesji EVIM Central Europe – 2016, pozyskiwanie klientów, czas dla prasy, włącznie z wszystkimi przekazanymi przez Państwa materiałami do pakietu każdego uczestnika, certyfikat z uczestnictwa):
  1. 995/1350euro – regularne uczestnictwo
  2. DARMOWE – dyplomacja, goście
  3. 850/950 euro – regularne uczestnictwo organizacji pozarządowych, sektora publicznego, edukacyjnego i uczelnianego, rezydentów Europy Środkowej
  4. 575/625 euro – uczestnictwo rezydentów Europy Środkowej
  5. 475/525 euro – regularne uczestnictwo dla organizacji pozarządowych, sektora publicznego, edukacyjnego i uczelnianego, rezydentów Europy Środkowej
  6. 475/525 euro – uczestnictwo w EVIM CE – 2016 – przyjęcie rezydentów krajowych (Polski)
  7. 375/425 euro – regularne uczestnictwo organizacji pozarządowych, sektora publicznego, edukacyjnego i uczelnianego, EVIM CE – 2016 – przyjęcie rezydentów krajowych (Polski)
 4. Wystawa – prosimy o kontakt info@greenclinicglobal.com
 5. Zdalne uczestnictwo – konferencja wideo online  (uczestnictwo w całym programie sesji EVIM Central Europe – 2016, pozyskiwanie klientów, czas dla pracy, włącznie z przekazanymi przez Państwa materiałami dla pakietu każdego uczestnika w formie elektronicznej, certyfikat z uczestnictwa – pocztą e-mail):
  1. 275/300 euro – regularne zdalne uczestnictwo
  2. 150/175 euro – zdalne uczestnictwo rezydentów Europy Środkowej i Polski
 6. Prezentacja (na miejscu lub zdalna):
  1. 750 euro – dodatkowa opłata do pakietu uczestnictwa za przedstawienie prezentacji handlowej przez 10 i 5 minut – dodatkowe pytania i dyskusja
 7. Program wieczorny (niedostępny zdalnie):
  1. Uczestnictwo w imprezie powitalnej – 120 euro (opcja niedostępna w przypadku rezerwacji za pomocą przepustki studenckiej)
  2. Uczestnictwo w obiedzie galowym – 160 euro (opcja niedostępna w przypadku rezerwacji za pomocą przepustki studenckiej)
 8. Specjalny udział (niedostępny zdalnie):
  1. 150/200 euro – wyłącznie dla programu nowicjuszy i inwestorów (krótkie 2-minutowe prezentacje – ze strumieniowaniem i rejestrowaniem obrazu – wyłącznie w wyznaczonym czasie, plakat przedstawiający projekt na ogólnym stanowisku oraz publikacja w specjalnym katalogu uczestników EVIM Central Europe – 2016 i na stronie internetowej, certyfikat z uczestnictwa)
  2. 50/75 euro – wyłącznie przepustka studencka (umożliwiająca uczestniczenie we wszystkich sesjach w dostępnych miejscach, pakiet udostępniany każdemu uczestnikowi wyłącznie za ukazaniem dokumentu  potwierdzającego status studenta, dostęp ograniczony do strefy sieciowej, lunchu, czasu dla prasy, konferencji prasowych i programu wieczornego; możliwość zgłoszenia się do wolontariatu pozwalającego na darmowy wstęp – wymagane złożenie CV i listu motywacyjnego, info@greenclinicglobal.com)

Zniżki (wyłącznie w przypadku uczestnictwa, niedostępne w przypadku dla programu nowicjuszy i inwestorów oraz przepustek studenckich)

 • 5% dla drugiej osoby oddelegowanej z Państwa firmy
 • 10% dla trzeciej osoby oddelegowanej z Państwa firmy
 • 15% dla czwartej osoby oddelegowanej z Państwa firmy
 • 20% zniżki dla grup składających się z 5 lub więcej osób; po zarejestrowaniu 4 osób oddelegowanych, 5 osoba zostanie zarejestrowana nieodpłatnie
 • Zniżki nie łączą się, można wykorzystać albo zniżkę dla grupy lub zniżkę dla członków organizacji określonych w niniejszym dokumencie
 • Wczesna rejestracja nie stanowi zniżki, wszystkie zniżki mają zastosowanie dla wszystkich pakietów cenowych w pierwszej i drugiej rejestracji (za wyjątkiem uczestnictwa w programie nowicjuszy i inwestorów oraz przepustek studenckich)!

Po uzyskaniu akredytacji prasa, media i blogerzy mogą uczestniczyć w programie prasowym nieodpłatnie!

Mogą Państwo zostać również naszymi partnerami medialnymi i uzyskać więcej korzyści z wydarzenia! Prosimy o kontakt z komisją organizacyjną EVIM Central Europe – 2016  info@greenclinicglobal.com

Dodatkowe opcje

 • Osobiste usługi tłumacza – proszę wskazać wymagany język i skontaktować się z komisją organizacyjną EVIM Central Europe – 2016  info@greenclinicglobal.com
 • Prosimy przesłać pakiet uczestnictwa z materiałami EVIM Central Europe – 2016 – 70 euro + koszty dostawy
 • Dostęp do pakietu nagrań wideo – 1500 euro

Odwołanie uczestnictwa i zamiana

>>>

Ograniczenie odpowiedzialności