EVIM Central Europe – 2016 (język Polski)

Jesteśmy szczęśliwi poinformować, że EVIM CE 2016 odbyła się sukcesem!

Dziękuję bardzo za uczestnictwo, partnerstwo i wsparcie!

Zobacz więcej oraz zarejestruj się na EVIM Central Europe – 2017

Spotkanie z Elektrycznych Pojazdów i Infrastruktury – 2016 to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest omówienie, przedstawienie i zapewnienie wspólnych podwalin pod rozwój elektromobilności na całym świecie. #evimCE #EVIM2016 #EVIMinternational

EVIM Central Europe – 2016 poświecony jest rozwojowi regionalnego rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury stwarzającej możliwość użytkowania na szeroką skalę pojazdów elektrycznych, zarówno przez licznych klientów prywatnych, firmowych jak i użytkowników z sektora miejskiego i publicznego.

Cel:

Omówienie – w przystępny, nieformalny sposób – szans i perspektyw dla pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, sposobu na stworzenie infrastruktury do ładowania akumulatorów i serwisowania pojazdów elektrycznych; uwzględnienie ewentualnych projektów miejskich i komercyjnych oraz indywidualnych rozwiązań; wspólne nakreślenie wizji rozwoju elektromobilności w Europie Środkowej.

  1. Szanse i rozwój rynku pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych z funkcją ładowania w Europie Środkowej. Rozwój dystrybucji pojazdów elektrycznych i sieci serwisowej.
  2. Miastowa i międzymiastowa infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej; rynek urządzeń ładujących; bieżąca sytuacja, osiągnięcia i przyszłość; rozwój infrastruktury: wizja i dostępne możliwości.
  3. Wzrost użytkowania pojazdów elektrycznych w celach komercyjnych i usługach miejskich (transport publiczny, dostawy, taksówki, poczta, miejskie służby konserwacyjne i naprawcze, itp.), w warunkach miast krajów Europy Środkowej. Wpływ gospodarczy pojazdów elektrycznych jako główna motywacja do rozpowszechnienia użytkowania.

EVIM Central Europe – 2016: międzynarodowe spotkanie inwestycyjne mające na celu pozyskanie nowych możliwości na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, pozwalających na opracowanie planu skutecznego dialogu i współpracy przedsiębiorstw, rządu, lokalnych organów, organizacji międzynarodowych, izb handlu, społeczeństwa, nauki i edukacji stanowiących platformę wspólnego rozwoju,.

Nasza misja polega na wprowadzeniu zrównoważonego transportu codziennego zastosowania, poprzez rozbudowanie rynku i rozszerzenie infrastruktury.

Naszą wizją jest czyste, zdrowe, ciche i pozbawione spalin środowisko oraz życie ludzi.

Naszymi wartościami są: ludzkie życie i zdrowie, zrównoważony rozwój, wykorzystanie naukowego i technologicznego postępu umożliwiającego rozwiązywanie globalnego problemu zmiany klimatu i poprawa jakości życia.

EVIM Central Europe – 2016 poświecony jest rozwojowi regionalnego rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury stwarzającej możliwość użytkowania na szeroką skalę pojazdów elektrycznych zarówno przez licznych klientów prywatnych, firmowych i użytkowników z sektora miejskiego i publicznego. Celem jest omówienie – w przystępny sposób – szans i perspektyw wspólnego określenia i podzielenia wizji elektromobilności w Europie Środkowej.

EVIM Central Europe – 2016 przełamuje stereotypy i tworzy nową wizję pierwszego wejścia firm na rynek, budując tym samym świadomość marki w najbardziej uproszczony i przyjazny środowisku sposób.

Struktura EVIM Central Europe – 2016 obejmuje:
Zebrania plenarne .
Panele.
Spotkania przy okrągłym stole.
Wystawy.
Czas przeznaczony na omówienie kwestii dot. komunikacji i pozyskiwania klientów.
Konferencje prasowe i prywatny czas na rozmowy
z prasą i ustalone wywiady.
Prezentacje rozwiązań i innowacji przygotowanych przez różne firmy.
Program nowicjuszy i wynalazców.
Program EVIM Central Europe 2016 obejmuje:
Rynek i inwestycje:
Dotychczasowe zaplecze umożliwiające rozwój sektora elektromobilności.
Aktualny stan, szanse przyszłego rozwoju.
Atrakcyjność inwestycyjna i zwrot z inwestycji. Finansowanie i leasing.
Szanse i rozwój rynku pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych z funkcją ładowania.
Dealerzy i sieci serwisowe.
Aktualny stan, dynamika i perspektywy sektora na świecie i w regionie.
Aktualny stan i trendy popytu oraz aktywności klientów.
Bieżący potencjał rynkowy i aktywność inwestorów.
Dynamika podaży i konkurencji.
Główne współczynniki wpływu i ich oddziaływanie.

Infrastruktura:
Infrastruktura pojazdów elektrycznych.
Architektura infrastruktury środowiska człowieka i zrównoważonego transportu.
Rozszerzenie zasięgu infrastruktury.
Szybki wzrost sieci urządzeń ładujących.
Serwis i części zamienne. Dotychczasowe osiągnięcia. i doświadczenie w zakresie tworzenia zaplecza serwisowego.
Duże sieci detaliczne i punkty ładowania.

Środowisko biznesowe i ramy prawne
Polityka państwowa dot. elektromobilności.
Ramy prawne.
Polityka podatkowa i celna.
Szeroko rozpowszechnione krajowe promocje dot. korzyści ze zrównoważonego transportu w Europie Środkowej.
Wsparcie rządowe użytkowników, producentów i inwestorów pojazdów elektrycznych.

Najlepsze praktyki i przykładowe sukcesy
Doświadczenie, innowacje i inwestycje.
Prawdziwe przykłady zastosowań.
Szersze wykorzystanie pojazdów elektrycznych w działalności handlowej i służbach miejskich jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania aktualnych problemów.
Oddziaływanie gospodarcze i środowiskowe.

Technologia:
Badania i rozwój. Osiągnięcia w dziedzinie nauk stosowanych.
OEM (części, montaż). Serwis i części zamienne.
Inżynieria i produkcja.
Przejście na silnik elektryczny.
Wymagania techniczne dot. ładowania indywidualnych pojazdów, transportu publicznego miastowego i międzymiastowego, transportu towarów i specjalnego transportu elektrycznego.
Oprogramowanie i rozwiązania ICT.

Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój:
Zmiana zachowania ludzi wynikająca ze zmian klimatu.
Zmiana polityki ze względu na zmianę klimatu.
Globalna solidarność w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy EVIM Central Europe – 2016:
GreenClinic LifeScience Global OÜ (Estonia) www.greenclinicglobal.com
RAWICOM (Polska) www.rawicom.pl

Moderatorzy EVIM Central Europe – 2016:
Adam Hłond, współwłaściciel i Członek Zarządu RAWICOM (Polska)
Denis Radiuk, Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Generalny GreenClinic LifeScience Global OÜ (Estonia)