EVIM Belgrade Meet-up 2017, April 27, 2017 (Serbian)

Backup_of_EVIM baner 44

O EVIM Belgrade Meet-up 2017:

EVIM Belgrade Meet-up je događaj čiji je cilj da omogući ubrzani razvoj platforme za električnu mobilnost u regiji Zapadnog Balkana.

(in English language is here http://evim.greenclinicglobal.com/evim-belgrade-meet-up-2017/ )

EVIM Meet-up je pametan i dinamičan skup e-mobilnosti sa ciljem da se velika publika strastvenih ljudi pridruži EV-u kako bi zajedno radili na razvoju tržišta i infrastrukture e-mobilnosti u svakoj državi i gradu u kojima se ovaj događaj održava. EVIM Meet-up donosi e-mobilnost čuvajući tradiciju Internacionalnog EVIM Samita i Globalnog plana (više o tome u daljem tekstu).

Okupljamo se u Beogradu kako bismo u profesionalnoj i odgovarajućoj sredini diskutovali o prilikama i prospektima, kako bismo zajedno odredili i delili viziju električne mobilnosti u regiji, razvoj upotrebe električnih vozila u komercijalnoj aktivnosti i opštinskim servisima (javni gradski i međugradski prevoz, teret, dostava, taksi, pošta i gradski servisi održavanja i popravke itd) u gradskim uslovima, sa ekonomskim uticajem EV-a kao glavnom motivacijom za povećanje upotrebe.

EVIM Belgrade Meet-up 2017 publici regiona nudi najbolju praksu, iskustvo projekata koji su uspešno realizovani u Evropskoj Uniji i drugim svetskim državama, razvoj tržišta i infrastrukture električnih vozila neophodan da osigura perspektive rasprostranjene upotrebe elekričnih vozila sa velikim brojem kako privatnih potrošača, tako i korisnika iz korporativnih, opštinskih i javnih sektora.

Ako nam se pridružite, imaćete mogućnost da steknete nove kontakte i saznate kako ljudi koji razmišljaju unapred, preduzeća, rukovodioci i donosioci odluka, lokalne zajednice, naučni krugovi i građani zajedno stvaraju realnost nove industrije održive mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Datum:

 • 27, april 2017 godine, raspored i satnice ispod

Mesto:

 • RENEXPO Water&Energy Western Balkans, Belexpocentar, Beograd

Pozadina:

Zemlje Zapadnog Balkana se suočavaju sa usvajanjem ekoloških standarda i industrija automobila u budućnosti ubrzava razvoj e-mobilnosti. Hrvatska vlada je najavila subvencije za elektična vozila, a grad Beograd planira električne linije autobusa. Podržavajući razvoj i povezanost u regiji, Evropska Unija ulaže u infrastrukturu autoputa koji bi povezao Ljubljanu, Zagreb, Beograd i Skoplje, ali i Minhen i Istanbul, sa mrežom isključivo ekoloških punjača za električna vozila koji koriste obnovljive izvore enegrije.

Agenda. Šta ću naučiti?

Agenda EVIM Belgrade Meet-up 2017 je bazirana na Globalnom planu Internacionalnog EVIM Samita 2017. Globalna agenda, osnova svih EVIM događaja u 2017. širom sveta je prihvaćena od strane EVIM savetodavnog odbora, a uključuje:

EVIM obezbeđuje platformu internacionalnog samita za multidisciplinarnu saradnju tri međusobno povezana fundamentalna sektora održivog razvoja:

 • električna mobilnost
 • obnovljivi izvori energije, snadbevanje energijom i skladištenje energije
 • održiva infrastruktura i razvoj zaštite životne sredine

Ključne teme:

 • Strategija: EV tržište, razvoj, investicije, poslovni modeli i nova radna mesta
 • Poslovno okruženje i pravni okvir: zakonodavstvo i podsticaji
 • Infrastruktura: arhitektura i urbanističko planiranje, putevi i širenje mreže za punjenje, integracija električnog transporta u infrastrukturu projekata i gradskog razvoja
 • Energija: snabdevanje energijom, umrežavanje i interakcija, pametna mreža i napajanje električnih vozila, skladištenje energije, integracija onovljivih izvora energije u okruženje
 • Tehnologija i proizvodi: električna vozila i LEV, stanice za punjenje, softver, umrežavanje i organizacija upravljanja energijom, OEM i delovi
 • Najbolja praksa: dostignuća i primeri uspeha
 • Klimatske promene i održivost: vizija, razvoj i praksa implementacije ekonomije i kulturnog pristupa nulte emisije/male emisije.

Ključna pitanja EVIM Belgrade Meet-up 2017:

 • Koji je potencijal razvoja mobilnosti?
 • Kako će e-mobilnost uticati na ekonomiju i društvo?
 • Kako će transport funkcionisati u bliskoj budućnosti i kako se može poboljšati?
 • Koji su najbolji strukturni i poslovni modeli za električna vozila i infrastrukturu za punjenje?
 • Kako državne i lokalne vlasti podržavaju razvoj električnih vozila i infrastrukture za punjenje?
 • Kako osnovati nova radna mesta u oblasti nove mobilnosti?
 • Kako susedske zemlje mogu zajedničkim radom da doprinesu infrastrukturi za punjenje?

Publika. Koga ću sresti?

EVIM (Skup o električnim vozilima i infrastrukturi) je mreža koja se sastoji od međunarodnih samita i skupova, koji teže da povežu nove mogućnosti, tehnologije i investicije u brzorastuće tržište električnim vozilima, uspostavljaljući tako okvire za efikasan dijalog i saradnju sa kompanijama, vladinim i telima lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama, poslovnim udruženjima, sajmovima, medijima, naučnim, obrazovnim, društvenim, kulturnim i umetničkim predstavnicima – kao najbolja platforma za porast održivog razvoja čitavog društva.

EVIM Belgrade Meet-up 2017 okuplja rukovodioce i donosioce odluka na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana, sa ciljem da omogući održivi transport, kao deo važnog umrežavanja profesionalaca iz oblasti električnih vozila na teritoriji Zapadnog Balkana i velikog broja drugih država.

Misija, vizija i vrednosti:

Naša misija: da implementiramo održivi transport u svakodnevnu upotrebu razvijanjem tržišta i širenjem infrastructure

Naša vizija: da transformišemo okruženje i ljude u čistu, zdravu i okolinu bez buke i dima

Naše vrednosti: ljudski život i zdravlje, održivi razvoj, upotreba naučnog i tehnolškog razvitka za rešavanje globalnih klimatskih izazova i poboljšanje kvaliteta života

Program za umrežavanje:

Renexpo Water&Energy za Zapadni Balkan, kao mesto održavanje EVIM Belgrade Meet-up 2017, zaista je odlična prilika koja obezbeđuje produktivnost i umrežavanje profesionalne publike na području obnovljivih izvora energija u narednim godinama. Renexpo na ovaj način omogućava učesnicima da se upoznaju i povežu sa rukovodiocima i poslovnim partnerima tokom događaja.

Komunikacijske mogućnosti:

EVIM Belgrade Meet-up 2017 razbija stereotipe i stvara novu viziju prvog susreta kompanija sa tržištem, obezbeđuje svest o brendu i to na čist i ekološki način, nudeći preduzećima da budu u koraku s vremenom i da direktno donose odluke.

Satnica:

 • Predavanje i diskusija – do četiri sata
 • Dve sesije – plenarno zasedanje i panel, svaka po dva sata
 • Jedna pauza za kafu na kraju prve sesije

Raspored:

 • Registracija – jedan sat pre početka
 • Reč dobrodošlice
 • Plenarno zasedanje
 • Pauza za upoznavanje, kafu, čaj, kolače (tracionalne kolače od đumbira koji su deo svakog EVIM dogođaja)

Panel diskusija

Dodela EVIM nagrada – kompanije i organizacija biće nagrađeni za realna dostignuća i doprinos u razvoju elektične mobilnosti

Pridružite se EV sektoru i upoznajte važne ljude. Registracija ovde

Organizator:

EVIM Belgrade Meet-up 2017.

Reeco SRB d.o.o.

www.renexpo-belgrade.com

Globalni organizator, EVIM Meet-up Mreža

GreenClinic LifeScience Global OÜ (Estonia)

www.greenclinicglobal.com

 Please, view the program on this page or download:

Download (PDF, 1MB)

Pridružite se EV sektoru i upoznajte važne ljude. Registracija ovde

Više o EVIM i EVIM Meet-ups:

Kao nezavisne skupove, EVIM Meet-up Mrežu događaja organizuje u različitim državama poseban tim nazvan – Nezavisni EVIM Meet-up Organizatori, i to kao poseban format i brend, a pod zaštitom EVIM  International Samita koji je dobro poznat na mapi globalnih događaja u vezi za razvojem e-mobilnosti u regionu i celom svetu.

EVIM (Skup o električnim vozilima i infrastrukturi) je mreža koja se sastoji od međunarodnih samita i skupova, koji teže da povežu nove mogućnosti, tehnologije i investicije u brzorastuće tržište električnim vozilima, uspostavljaljući tako okvire za efikasan dijalog i saradnju sa kompanijama, vladinim i telima lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama, poslovnim udruženjima, sajmovima, medijima, naučnim, obrazovnim, društvenim, kulturnim i umetničkim predstavnicima kao najbolja platforma za porast održivog razvoja čitavog društva.

EVIM je takođe globalna zajednica stručnjaka zainteresovanih za e-mobilnost, obnovljivu energiju i održivu infrastrukturu, kao i brigu o zaštiti životne sredine.